De Nijkerse Prentenatlas

Oorsprong
De Nijkerkse Prentenatlas vindt zijn oorsprong zo’n anderhalf jaar geleden. Enerzijds kwamen er binnen de Rotaryclub Nijkerk ideeën op tafel voor een boek met prenten en kunstwerken over Nijkerk, ter ere van het 600-jarig bestaan van Nijkerk als stad. Anderzijds kwamen bij Kon. BDU Uitgevers plannen naar voren voor diverse jubileumboeken, eveneens in het licht van de aanstaande eeuwfeesten. Al die ideeën en initiatieven zijn in het voorjaar van 2011 samengekomen, waardoor een kleine stuurgroep ontstond die het project, dat uiteindelijk de Nijkerkse Prentenatlas werd, verder in de steigers heeft gezet. Al bij de eerste grote bijeenkomst, waarvoor diverse geschiedkundige kopstukken en andere deskundigen waren uitgenodigd, was het enthousiasme om mee te doen, groot. De invulling van het project kon beginnen!

Inhoud
Enkele deskundigen op het gebied van de Nijkerkse geschiedenis, zoals medewerkers van de Stichting Oud Nijkerk, van het gemeentelijk archief en anderen, staken de koppen bij elkaar om te bepalen welke onderwerpen in de atlas aan bod moesten komen. Vanaf het eerste begin was er, mede vanuit de Stichting Oud Nijkerk, de wens om de Nijkerkse canon in het boek te verwerken. Dat zou ook gebeuren. De 50 onderwerpen van de canon werden daartoe aangevuld met nog eens 51 nieuwe onderwerpen, waardoor er uiteindelijk 101 onderwerpen, ‘ vensters’ werden opgesteld.

Subsidies
Voor een dergelijk groot project was een flink bedrag aan subsidies nodig. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen is een stichting in het leven geroepen, de Stichting Nijkerkse Prentenatlas. Diverse grote en kleinere sponsoren hebben geld beschikbaar gesteld, waarvoor de initiatiefnemers voor dit boek, en de bestuursleden van de Stichting, uiteraard bijzonder dankbaar zijn. Zonder hun bijdrage zou de uitgave van dit prachtige boek onmogelijk zijn geweest!

Teksten
Bij de 101 onderwerpen zijn vervolgens gezaghebbende auteurs gevraagd om de teksten te schrijven. Ieder vanuit zijn eigen kennis en kunde heeft zo een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de diverse onderwerpen. De teksten zijn daarna door een redactiecommissie nagelezen, beoordeeld en waar nodig aangepast, zodat er alles aan gedaan is om de inhoud van de prentenatlas naar een zo hoog mogelijk niveau te trekken.

Prenten
Om afbeeldingen te vinden bij de 101 onderwerpen die aan bod komen, is door een werkgroep Prenten maandenlang gezocht in de diverse archieven van Nijkerk en bij de mensen thuis, en is vervolgens uitvoerig overleg gevoerd over de keuze uit de beschikbare kunstwerken. Voor zo’n 60 onderwerpen is op deze manier een bijpassende prent gevonden, waardoor meteen een waardevolle historische schat aan kunstwerken openbaar kan worden gemaakt.

Nieuwe kunstwerken
Voor de resterende onderwerpen is een groep van toonaangevende Nijkerkse kunstenaars (of kunstenaars die een duidelijke band hebben met Nijkerk) aan de slag gegaan om nieuwe kunstwerken te maken. Ieder gebruikte daarbij zijn of haar eigen technieken, waardoor de diversiteit van de nieuwe kunstwerken groot is. Het was heel mooi om te zien hoe de kunstenaars hun inspiratie vonden, en de nieuwe kunstwerken tot stand kwamen. Vanaf maart 2013 zijn de kunstwerken te bewonderen in de Nijkerkse Prentenatlas!
Behalve mijzelf doen nog twee Nijkerkse textiel kunstenaars mee. Bea Berends en Marijke Snijders.

Bestellen:
- www.prentenatlas.nl.
- supermarkten in Nijkerk
- kantoorboekhandel Roodbeen te Nijkerk
- vvv kantoor te Nijkerk

N.B.: Drie werkstukken van mijn hand staan in deze atlas. Te weten: de stadsomroeper, de TOC fabriek en het kippenlijntje. Foto's van deze kunstwerken staan in de map:  Diverse.